Hoppa till textinnehållet

Beräkningsverktyg

Vi har till stöd för dig som företagare tagit fram ett par beräkningsverktyg att använda i syfte att undersöka hur vissa finansiella lättnadsåtgärder kan komma att påverka din företagsekonomiska situation. Du kan med stöd av verktygen få en indikation på vilken effekt du får genom nyttjande av vissa åtgärder.

 1. Likviditetsförstärkning

  Använd beräkningsverktyget avseende åtgärden om likviditetsförstärkning för att undersöka vad kostnadseffekten blir vid ansökan om anstånd av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön, samt mervärdesskatt (moms). Verktyget lämnar även en uppskattning om vilka associerade kostnader som kan uppstå vid beviljad ansökan.

  Räkna på Likviditetsförstärkning

 2. Korttidspermittering

  Använd beräkningsverktyget avseende åtgärden om korttidspermittering för att undersöka vad kostnadseffekten blir om du genomför en korttidspermittering av anställda hos ditt företag.  Verktyget lämnar en uppskattning om hur mycket din nuvarande arbetskraftskostnad potentiellt kan minska vid nyttjande av åtgärden.

  Räkna på korttidspermittering

 3. Ansvar för sjuklönekostnader

  Använd beräkningsverktyget avseende åtgärden om att staten tar över ansvaret för sjuklönekostnaden dag 1-14 för att undersöka vad kostnadseffekten blir om anställda hos ditt företag skulle bli sjuka. 

  Räkna på sjuklönekostnad