Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Postcentral

Vi ger dig verktygen för bättre exportaffärer

Affärer utanför Sveriges gränser ställer dig inför helt andra risker än inhemska affärer. Vilka de är, och hur stora, avgörs av vilken typ av affär du ska göra och var. När riskerna väl är kartlagda, är nästa steg att minimera dem.

Som exportör ställs du inför en rad frågeställningar innan en affär går i lås. Somliga är av rent praktisk karaktär, som hur betalningens ska ske och när. Andra är av mer strategisk karaktär och handlar om riskminimering. Oavsett vad eller till vem du ska exportera bör du se över följande områden:

Riskhantering

Valutariskhantering

Är risken att du får för lite betalt på grund av att valutakursen försämras från det att pris har avtalats fram till det att betalningen sker.

Risker i affärsomgivningen - Trade Finance

Är risken att din affär påverkas av den politiska situation som råder i det land du ska göra affärer med eller av betalningsförmågan hos din affärskontakt.

Betalningslösningar

Effektiv rörelsekapitalhantering, genom att effektivisera företagets betalningsrutiner förenklar ni likviditetsplaneringen och stärker resultatet. Gör det så enkelt som möjligt, både för er själva och era kunder att betala. Detta oavsett om kunderna och/eller leverantörerna finns i Sverige eller internationellt.

Betalningslösningar

Konton - Internationell Cash Management

En väl genomarbetad likviditetsbudget kan optimera ditt företags likviditetshantering och är därmed en förutsättning för en god utveckling i företaget. Uppstår det över- eller underskott i likviditeten kan vi erbjuda de rätta lösningarna.

Konton

Finansiering

Utlandsaffärer betyder nya finansieringsbehov. Vi kan hjälpa dig med allt från mindre inköp till fastighetsfinansiering.

Stäng Skriv ut