Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Vårt samhällsengagemang

Frågor och svar om kortinlösen

Terminal

lnternet och telefonorder

Mobil

Access

Betaltjänstdirektivet från EU, PSD2

Begränsad kortacceptans