Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Projektfinansiering

Långfristig finansiering av fristående projekt som kräver stora kapitalinvesteringar kan vara avgörande för att ett projekt ska komma till stånd.
  • Finansieringar av stora, kapitalintensiva investeringar inom stora projekt.
  • Kan vara avgörande för att ett projekt skall komma till stånd
  • Fördelning av projektets risker på bäst lämpade part att hantera respektive risk
  • Återbetalning baserad på kassaflöde genererad av investeringen inom projektets löptid
  • Kan gynna flera led av bankens kunder; slutkundens projekt leder till avsättning för byggföretag och producenter av insatsvaror.

Så här fungerar Projektfinansiering

Projektfinansiering möjliggör finansiering av stora, kapitalintensiva investeringar och är vanlig inom sektorer som infrastruktur, kraftindustri, telekommunikation, komplexa fastighetsprojekt och vissa typer av offentlig verksamhet.

Finansieringen sker ofta till ett projektbolag med begränsad regress mot bolagets ägare. Riskerna i projektet renodlas och fördelas på de parter som bäst kan hantera respektive risk. Återbetalning sker enbart baserat på det kassaflöde som genereras av investeringen.

Grundlig analys och dokumentation av projektet och dess olika aktörer måste göras för att kunna bygga upp en solid struktur samt säkerställa respektive parts ansvar och rättigheter.

Råd och tips

Kontakta oss i så tidigt skede som möjligt, så att vi kan ge bästa möjliga förutsättningar för finansiering av projektet.

Enligt offert.

Skaffa produkten

  • Ta tidig kontakt med lokal bank för hjälp med utvärdering av affären. Banken behöver komma in tidigt för att kunna påverka kontrakt, villkor, säkerheter mm. Företrädelsevis innan förhandling med leverantörer är avslutade. Hitta ditt bankkontor
  • Grundlig analys görs av projektet och dess olika aktörer i syfte att kunna bygga en solid struktur.
  • Specifik lånedokumentation tas fram utifrån projektets specifika förutsättningar för att säkerställa respektive parts ansvar och rättigheter.


Vanliga frågor och svar

Behöver ett projekt vara av en viss storlek för att vara tillgängligt för projektfinansiering?
En projektfinansiering måste kunna bära relativt höga uppstartskostnader avseende dokumentation och projektvalidering från externa rådgivare.

Vad gäller för mindre projektfinansieringsaffärer?
Kontakta din lokala bank.

Stäng Skriv ut