Satsningen är treårig och handlar till stor del om att utveckla de fältförsök som sker i Hushållningssällskapets regi på Rådde gård i Länghem. Målsättningen är att skapa optimala lokala förutsättningar för odling av grovfoder, för att ge bönderna i Sjuhärad bästa möjliga villkor för att lyckas med sin produktion. Fältförsöken med fokus på vall som sker idag på Rådde gård är unika i Sverige och det är av stor vikt att forskningen om framtidens foder kan fortsätta. På så vis säkras livsmedelsproduktionen i Sjuhärad på lång sikt. Fältförsöken fokuserar bland annat på skördestrategier och nya fröblandningar för att öka vallavkastningen och näringskvaliteten i skördarna.

- Frågan kunde inte vara mer aktuell med tanke på det vi ser i vår omvärld. Konflikter och klimatförändringar utgör ett allvarligt hot mot vår livsmedelsförsörjning. Där blir inhemsk och lokal livsmedelsproduktion en avgörande fråga för framtiden. Med det här samarbetet skapar vi unika förutsättningar för Sjuhärad, som vi alla kan ha glädje av framöver, säger Jonas Bodenhem – VD för Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Samarbetet är också unikt av en annan anledning. Aldrig tidigare har fem sparbanker gjort en gemensam satsning. Ulricehamns Sparbank, Sparbanken Sjuhärad, Sparbanken Alingsås, Sparbanken Tranemo och Mjöbäcks Sparbank finansierar projektet tillsammans.

- Den här satsningen är unik. Dels för att det är en helt ny nivå av samarbete, men också för att hållbart jord- och skogsbruk är en mycket viktig fråga för Sjuhärad framöver, sägerJens Gustafson – skog- och lantbruksansvarig på Ulricehamns Sparbank.