Hoppa till textinnehållet
Svart platta med vit text Sparbanksiden och orange siffror 200

Vi satsar alltid lokalt och jobbar för att utveckla vår bygd. Vi vill skapa ett större värde - i varje kundmöte och för hela Ulricehamn.

Det som är bra för Ulricehamn är bra för oss - och tvärtom.

I år fyller vår Sparbanksidé 200 år!

Om oss Sparbanker: 

Vi Sparbanker har samma grundläggande värderingar och arbetar med vår unika affärsmodell utifrån tre grundläggande principer:

  • Den lokala geografiska marknaden och kunderna i fokus
  • Värnandet om långsiktighet och måttligt risktagande i alla finansiella beslut
  • En ägarform utan enskild vinstmaximerande huvudman, där överskottet återförs till bygden

Vad är en Sparbank?

Sparbank är en helt egen bolagsform med en affärsmodell som tydligt bygger på den lokala förankringen.

 

Sparbankerna är också banktypen som inte bara blir till nyckelaktörer för kapitalförsörjning på sina verksamhetsorter – utan i förlängningen där även fungerar som katalysatorer för samhällsutvecklingen i stort.

fungerar en Sparbank

Sparbankerna regleras av Sparbankslagen (1987:619). I den framgår bland annat vilka styrande organ som ska finnas och hur de ska väljas.

 

Några av de unika inslagen i Sparbankslagen är systemet med huvudmän – en faktor som starkt bidrar till den lokala förankringen och känslan av närproducerad bank.

Samarbete med Swedbank

Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge haft ett affärsmässigt samarbete. De flesta sparbanker och Swedbank har ett orange mynt med en ek som symbol i logotypen, vilket symboliserar deras samarbete. Detta kan leda till att många lätt kan tro att Swedbank äger sparbankerna vilket egentligen är tvärtom. Räknar man samman enskilda sparbankers ägande med lokala sparbanksstiftelser är sparbankerna största ägare i Swedbank.