Bankledning:

Melker Ström; VD
Tel: 0321 - 296 01;
Tony Wilgotson; vVD, chef Administration, Tf chef Privatmarknad
Tel: 0321 - 296 52;
Martin Widfeldt; chef Företagsmarknad
Tel: 0321 - 296 77;
Jenny Ivarsson; Marknadsansvarig
Tel: 0321 - 296 42;
Daniel Sarebrink; Kreditchef
Tel: 0321 - 296 04;