Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Finansiell information

För att kunna läsa årsredovisningen som är i pdf-format behöver du Adobe Acrobat Reader installerad i din dator. Du kan hämta hem programmet gratis genom att klicka på länken nedan.


Du kan också beställa årsredovisningen via vår e-post,

 

Delårsrapporter

Ersättningar

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Ulricehamns Sparbank org.nr 565500-6145 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Ulricehamns Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.


Information om kapitaltäckning 2018-09-30

Information om likviditetsrisk

Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis i enlighet med FFFS 2014:21.

Information om likviditetsrisk 2018-09-30 

Stäng Skriv ut