Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Sten mur

Att flytta isär

Många äktenskap slutar med skilsmässa. Även samboförhållanden spricker. Att skilja sig medför ofta många bekymmer och att ekonomin blir sämre. Har ni barn blir det mer komplicerat, såväl känslomässigt som ekonomiskt och juridiskt.

Vill båda skiljas?

I det enklaste fallet - ni är båda överens och ni har inga barn under 16 år - ansöker ni tillsammans om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.

Tingsrätten behöver ett hemorts- och personbevis som ni beställer från Skatteverket. Tingsrätten tar ut en avgift på 450 kronor. Så snart pengarna är betalda och alla handlingar har skickats in beviljas skilsmässan. Sedan återstår bodelningen.

När bara en vill skiljas

Om bara en av er vill skiljas kräver lagen att ni tänker på saken i sex månader efter ansökan om äktenskapskillnad. Det kan vara klokt att söka juridisk hjälp i den situationen. Det är onödigt och dyrt att ha var sitt ombud. Tror ni att ni kan komma överens kan det räcka med en jurist.

Det är mycket svårt att få rättshjälp eller ekonomisk hjälp vid skilsmässor. Det sker bara i undantagsfall.

Bodelning

Gifta
När skilsmässan är klar ska alla tillgångar efter avdrag för skulder läggas ihop och värdet av dem delas lika. Det kallas bodelning. Hur ni delar upp det rent praktiskt bestämmer ni själva. Varje make har rätt att inom sin del välja att få ut sin egendom. Det betyder att allt, bokstavligen allt, även arv och gåvor, ska räknas in i boet.
Undantag: enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ingår inte i bodelningen. Inte heller personliga saker som kläder.

I en bodelning ingår som huvudregel även den privata pensionsförsäkringen och det individuella pensionssparandet, IP. Ni får göra undantag från likadelning om ni båda är överens.

Sambor
Även sambor kan begära bodelning vid samboförhållandets upplösning. I bodelningen ingår då bostad och bohag som ni har skaffat för det gemensamma boendet. Med sådan gemensam bostad menas då alltid permanentbostad. Fritidshus faller alltså utanför bodelningen. Det spelar inte någon roll om den permanenta bostaden är en villa eller en bostadsrätt, den ingår alltid i bodelningen om den har skaffats för det gemensamma boendet och oavsett vem som har betalat.

All annan egendom som var och en av samborna äger faller utanför bodelningen oavsett om den har förvärvats före eller under sambotiden. Var och en behåller alltså sin egen egendom.

Du måste begära bodelning senast inom ett år efter att samboförhållandet har upphört genom separation. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider måste begäran om bodelning framställas senast vid bouppteckningsförrättningen.

Stäng Skriv ut