Torsdag 12 mars 2020 14:47

Den stora oron gällande spridningen av Coronaviruset har pressat världens börser hårt i några veckor. Beskedet att smittan nu benämns som pandemi av WHO föranledde i morse att blev det ännu en nedgång, samt nyheten att USA införde inresestopp för resenärer från Europa.

Anna Ringström, Private Banker, berättar om läget. 

Vad sker med börsen, på kort och lite längre sikt?

- Det är en, som alltid, väldigt svår fråga. Förutom oron för Corona råder även priskrig mellan Ryssland, Saudiarabien och OPEC vilket gör att priset på olja pressas ner. Kortsiktigt kommer marknaden antagligen vara fortsatt volatil, vi kommer få se fortsatt kraftiga svängningar tills läget stabiliserats. När en stabilisering sker är det tyvärr väldigt svårt att sia om.

Hur ska man agera om man har kapital i aktier?

- Det är förstås väldigt individuellt, det första man bör fråga sig är hur pass lång placeringshorisont och riskvilja man har. Vårt råd är som alltid att avvägt utifrån hur pass långsiktig man är, behöver ha loss pengar inom den närmaste tiden kan det vara klokt att skifta över till mindre riskfyllda placeringar.

Kommer Coronavirusets utbrott innebära början på en lågkonjunktur? 

- Det är klart att det kommer få konsekvenser på ekonomin, vissa branscher drabbas hårdare än andra. Huruvida det utlöser en lågkonjunktur och hur pass djup och långdragen en eventuell recession skulle kunna tänkas bli är väldigt svårt att uttala sig om i dagsläget. 

Har du frågor och funderingar, hör av dig! 

Kontakta oss
Läs mer på Swedbank-aktiellt.se