Hoppa till textinnehållet

Sparbanksfonden Ulrica

En sparbank är en unik företagsform, har inga ägare utan kan i stället närmast ses som ett slags stiftelse. När affärsbanker delar ut vinsterna till sina aktieägare, kan Ulricehamns Sparbank dela ut vinsten till "sina ägare" i samhället där vi verkar, det vill säga hela Ulricehamnsbygden.

Utdelningar

Vi är stolta att på detta sätt kunna göra mycket nytta genom att bidra till projekt som skapar tillväxt och utveckling i Ulricehamn.

Guldkant på skoldagen - Barn - Aktivitet

Inom vilka områden

Sparbanksfonden Ulrica kan bevilja bidrag inom fem olika områden

 • Kultur
 • Event
 • Idrott/Hälsa Friskvård
 • Utbildning
 • Hållbarhet

Vem kan söka?

Vem som helst kan söka för ändamål inom de fem områdena och med grundprincipen att skapa utveckling och tillväxt i Ulricehamsbyden.  

 • Organisationer
 • Föreningar
 • Privatpersoner

Vem beslutar

Sparbanksfonden Ulricas ansökningar hanteras och beslutas av en kommitté bestående av fem ledamöter.
 

 • Björn Andén, ordförande, styrelseledamot 
 • Melker Ström, VD
 • Wenche Steinstö, huvudman
 • Christina Lindman
 • Tobias Haglund

Prioriterade projekt

Enligt Sparbanksfonden Ulricas grundläggande principer och riktlinjer för sin bidragsgivning prioriteras projekt som

 • inom respektive område syftar till någon form av utveckling
  är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål
 • där betydande insatser görs av sökanden och/eller av annan finansiär
 • som bidrar till aktivitet i Ulricehamnsbygden
 • som ger Ulricehamns Sparbank goodwill

Bidrag lämnas normalt INTE till

 • ändamål som avser löpande verksamhet och driftskostnader
 • ändamål som normalt sett finanseras med kommunala, regionala eller statliga medel
 • sociala eller välgörande ändamål
 • underhåll eller reparationer
 • partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet
 • privat finansering

Ansökan och grundläggande princip

Grundläggande princip för att bidrag ska beviljas är att projekten på något sätt ska leda till utveckling och tillväxt i Ulricehamnsbygden.