Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar om vårt föreningsstöd

Läs igenom Frågor och svar om du undrar över något avseende föreningsstödet.
Här finns mer information om hur det fungerar.

 • Coronavirusets framfart gör att vi står inför många svåra utmaningar som kräver att vi hjälps åt på alla plan. Många av våra lokala föreningar drabbas av kostnader som beror på ej genomförda eller inställda arrangemang.

   

  Som lokal sparbank värnar vi varmt om våra lokala föreningar och vill gärna vara med och stötta extra i dessa tider. 

 • Vid fakturering av 2020 års samarbete anger ni det avtalade beloppet x 2. Fakturan för årets sponsring kan skickas när som helst under året oavsett tidigare avtalad tidpunkt.

 • Coronavirusets framfart gör att vi står inför många svåra utmaningar som kräver att vi hjälps åt på alla plan. Många av våra lokala föreningar drabbas av kostnader som beror på ej genomförda eller inställda arrangemang.

   

  Som lokal sparbank värnar vi varmt om våra lokala föreningar och vill gärna vara med och stötta extra i dessa tider.

 • Föreningsstödet gäller under hela 2020 och ska faktureras senast 2020-12-31.

 • För att få en någorlunda rättvis fördelning av stödet har vi valt att utgå från våra befintliga sponsringssamarbeten (som baseras på ungdomsidrott). Årets avtalade sponsringsbelopp betalas i år med det dubbla (dvs brukar ni få 10.000kr, får ni i år ytterligare 10000kr = 20000kr).

   

 • Vid fakturering av 2020 års samarbete anger ni det avtalade beloppet x 2. Fakturan för årets sponsring kan skickas när som helst under året oavsett tidigare avtalad tidpunkt (senast 2020-12-31).