Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar

Läs igenom frågor och svar innan du ansöker om Ulrica-akuten. Här finns mer information om hur det fungerar. 

Tänk på!

  • När projektet är avslutat ska slutredovisning av hur beviljade medel använts skickas in till Sparbanksfonden Ulrica. Redovisning mailas till:

  • Beslutet om bidrag från Ulricaakuten kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av stöd lämnas inte.

  • Bidrag lämnas inte till löpande verksamhet och driftskostnader, ändamål som normalt finansieras med kommunala/ regionala/ statliga medel, partipolitiska organisationer/trossamfund/religiös/politisk verksamhet eller privat finansiering.

  • Beviljade projekt publiceras på ulricehamnssparbank.se och i bankens sociala medier med mottagarens namn, belopp och ändamål. Genom att lämna in en ansökan lämnas samtycke till att sådan publicering får ske.

  • Om projektet inte fullföljs kan krav på återbetalning komma att ställas. Om projektet för kostnaden understiger budget ska medel som inte utnyttjas återbetalas till fonden.

  • Du får gärna dela med dig i sociala medier att du får medel från Ulricaakuten, med #ulricaakuten