Hoppa till textinnehållet

Beviljade bidrag och projekt

Sedan 2005 har Ulricehamns Sparbank avsatt drygt 58 miljoner kronor till Sparbanksfonden Ulrica. Här hittar du information om alla projekt och mottagare av bidragen.

Beviljade bidrag 2023

 • Ulricehamns Pistolklubb – 150 000 kr
  Bygge av vapenkasun
 • Ulricehamns Trädgårdsförening – 25 000 kr
  Utveckla odlingar vid Sjöträdgården
 • Ulricehamns Kanotsällskap – 15 000 kr
  Anlägga en trappa för att tillgängliggöra större ytor
 • Ulricehamns Golfklubb – 200 000 kr
  Installation av solceller
 • Teddys Livs – 15 000 kr
  Installation hjärtstartare
 • UIF Hockey – 200 000 kr
  SommarIS för alla
 • Ulricehamns Orienteringsklubb – 75 000 kr
  Utveckling av HittaUt
 • Folkfest 2023 – 21 500 kr
  Lokal folkmusik vid naturliga samlingsplatser
  (bibliotek, krog, café, restaurang)
 • Dalums Byalag – 100 000 kr
  Anläggande av 12-håls DiscGolfbana

Beviljade bidrag 2022

 • 7H Paraalpint, Downhill
  Downhillcykel för funktionshindrade -  123 000 kr
 • Västgötaloppsföreningen
  Eventtält - 40 000 kr 
 • Ulricehamns dansförening
  Musikalmikrofoner - 60 000 kr
 • The Flying Bumblebees
  Projekt humlesång - 25 600 kr
 • BMK Tellus
  Rack och tävlingsmaterial - 10 000 kr
 • AIM Challenge Ulricehamn
  Utveckling av barn och ungdomstävling mm - 50 000 kr
 • Ulricehamns Fritidsfiskare
  SM i Abborre, scen, ljud och ljus – 50 000 kr
 • Ulricehamns Wakeboardförening
  Tillgänglighetsanpassning av wakeboardpark – 150 000 kr
 • Röshults Samhällsförening
  Uppförande av mindre multiarena – 100 000 kr
 • Grizzly BK Fighting Center
  5-årsjubileum med Armand Krajnc – 15 000 kr
 • Ulricehamns Golfklubb
  Tillgänglighetsanpassningar – 370 000 kr
 • Dansklubben Buggie
  Utveckling av trivselrum – 50 000 kr
 • Gällstad AIS, Gällstad FK och Gällstad IF
  Inköp av automovers – 50 000 kr
 • Näsboholms Stugägarförening
  Installation och tillgängliggörande av toalett - 40 000 kr
 • Näringsliv i Ulricehamn AB
  Gemensam ljudanläggning till gågatan – 300 000 kr
 • Ulricehamnsbygdens Ridklubb
  Projekt Solceller – 200 000 kr
 • Ungas Fritid - Mobila teamet
  Sommaraktiviteter i Ulricaparken, bl a EPA meet och U-Waves - 40 000 kr
 • Vuxenutbildningen SFI
  Kulturbesök i Göteborg - operan - 35 000 kr
 • Bogesunds Boxningsklubb
  Inköp av utrustning - 50 000 kr
 • Lindas Träningscenter
  Installation av hjärtstartare vid 2 anläggningar – 36 690 kr
 • HFU (Handikappföreningens fastighetsförening)
  Energiförbättrande åtgärder – 15 000 kr
 • Tingsholmsgymnasiet, avgångselever åk 3
  Värdegrunds- och bildningsresa till Europa 2023 - 700 000 kr
 • Hössna Bygdegårds byggförening
  Uppförande av grillkåta - 30 000 kr
 • Konstliv Sjuhärad
  Sjuhäradsbygdens Konstrunda 2022 - 5 000 kr
 • Timmele GOIF
  Utveckling av planskötsel - 50 000 kr
 • KFUM Ulricehamn
  Elitseriematch i Ulricehamn - 35 000 kr
 • Nyföretagarcentrum Ulricehamn
  Uppbyggnad och utveckling av verksamheten avseende kostnadsfri rådgivning till nyföretagare - 100 000 kr
 • NUAB och och Företagarna I Ulricehamn
  Näringslivsgaladagen 2022 - 125 000 kr
 • Ulricehamns IF - Multibana Lassalyckan - 1 500 000 kr
 • Blidsbergs Bygdegårdsförening - Utveckling av Viktmagasinet - 40 000 kr
 • Föreningen Sjuhärads sportryttare - Elektronisk tidtagarutrustning - 30 000 kr
 • Ulricehamns Pastorat - Mikrofoner och stativ mm till Kullen - 5 250 kr
 • Företagsstart Sjuhärad - Nyföretagaraktiviteter - 30 000 kr
 • Kulturhuset Folkets Hus - Solceller och bergvärmeanläggning - 200 000 kr
 • UIFK Damkommitté - Utvecklingsläger Barcelona - 1 500 kr/deltagande person, ca 55 500 kr
 • Hushållningssällskapet Sjuhärad - Hållbart lant- och skogsbruk i Sjuhärad (Sparbanksgemensamt projekt) - 252 859 kr
 • Brf Skarpås 1 - Inköp av hjärtstartare - 15 000 kr
 • Grönahögs IK - Anläggande av ny 9-håls DiscGolfbana - 50 000 kr
 • Tingsholmsgymnasiet, Introduktionsprogrammet – studie- och utvecklingsresa – 41 950 kr
 • U-port Musikweekend 2023 - Utveckling av koncept - 262 500 kr

Beviljade bidrag 2021

 • Brunns Hembygdsförening
  Utveckling och anpassning av fastighet/samlingslokal - 100 000 kr
 • Ulricehamns Guideförening
  Inköp av högtalarvästar - 13 600 kr
 • Ljudkonst 7Härad
  Ljudkonsthändelse - 25 000 kr
 • Ulricehamns Fritidsfiskare
  SM i Gädda - 100 000 kr
 • Ulricehamns Kvinnojour
  Inköp av elektronik - 40 000 kr
 • Vegby SK
  Uppförande av utomhuspaddelbana - 100 000 kr
 • Åsundsholms Golf och Countryclub
  Tillgänglighetsanpassa och möjliggöra mer aktivitet - 500 000 kr
 • Ulricehamns Skievent AB
  WC Ulricehamn 2023 - 1 000 000 kr
 • Hössna IF
  Inköp av 1 st 9-mannamål - 15 000 kr
 • Knätte Byggnadsförening
  Utveckling av samlingslokal - 6 900 kr
 • Mathivation – Västsvenska Handelskammaren
  4-årigt matematikprojekt, Stenbock- och Ätrandalsskolan - 120 000 kr
 • Ulricehamns kommun Kultur och Fritid
  Tillgänglighetsanpassad samlingsplats på Lassalyckan - 125 000 kr
 • Vegby vägförening
  Uppförande av boulebana, bänkar och bord - 35 000 kr
 • Årås Kvarn
  Förädla äldre byggnad - 600 000 kr
 • Konstprojekt Vegby 
  Gestaltning av Sjuhäradsbygdens textil- och industrihistoria - 35 000 kr
 • Övre Åsundens fiskevårdsförening
  Omlöp av fiskeväg - 100 000 kr
 • Sjuhäradsbygdens Jägargille
  Utveckling och uppdatering av skjutbana - 20 000 kr
 • Föreningen för Synskadade Barn och Ungdomar, Väst
  Skidläger - 15 000 kr
 • Blidsberg Bygdegårdsförening
  Föreläsning ”Allt är möjligt” – 4 000 kr
 • SPF Seniorerna Hökerum
  Mattcurling – 48 000 kr
 • Ulricehamns Guideförening
  Julmarknad i Stadsparken – 12 000 kr
 • UIF Skidor Ungdomssektionen
  Snökanon till lekplats – 100 000 kr
 • Förskolorna, Ulricehamns kommun
  Digitala lådor – 48 000 kr
 • Utomhuskapellet
  Konsertturné äldreboenden – 30 000 kr 

 

Beviljade bidrag tidigare år