Hoppa till textinnehållet

Beviljade bidrag och projekt

Sedan 2005 har Ulricehamns Sparbank avsatt drygt 50 miljoner kronor till Sparbanksfonden Ulrica. 

Beviljade bidrag 2020

 • Ulricehamns Motorklubb
  SM i motocross 2020 -  flytt av målgång, elnät till depå och bevattningsanläggning - 150 000 kr
 • Ulricehamns Kallbadhus
  Installation av solenergi - 200 000 kr
 • Grizzly BK Fightingcenter 
  Inköp av boxningsring och flyttbara pusselmattor - 70 000 kr
 • Liareds Hembygdsförening Stora Stegerhult
  Brunnsborrning för vatten - 35 000 kr
 • Ulricehamns Idrottsklubb
  Inköp av bowlingsramper och handikappsklot - 18 000 kr
 • Konsert - Samuel Hennings m fl lokala artister
  Musikarrangemang i Folkets Hus med aktiva artister från bygden  - 25 000 kr
 • Folkets Hus
  Fasadmålning (kulturhistorisk fastighet) - 200 000 kr
 • Sportvagnsträffen Rally 2020
  Sportvagnsträff i Ulricehamn - 85 000 kr
 • Ulricehamns Cykelklubb
  Pumptrack och teknikbana -  300 000 kr
 • NUAB
  5 st digitala informationsskyltar placerade vid Lassalyckan - 439 285 kr
 • Åsundens Simsällskap
  Inköp av tävlingsplattformar - 200 000 kr
 • RFSL Sjuhärad 
  Ulricehamn Pride - 25 000 kr
 • 7H ParaAlpint
  Inköp av SnowKart/Monoski/Sitski - 75 000 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan
  Inköp av surfplattor - utbildning för seniorer - 35 000 kr
 • Södra Vings Hembygdsförening
  Projekt SKRUVA - mötesplats/studiecirkel för motorintresserade ungdomar - 15 000 kr
 • Ulricehamns Fritidsfiskare
  Inköp av båt - 50 000 kr
 • JOG-Alliansen
  Socialt- och emotionellt lärandeprojekt för barn, ungdomar, ledare och lärare mfl - 700 000 kr (fördelat på 2 år)
 • Aim Challenge
  Multisportsdeltävling i Ulricehamn - 150 000 kr
 • Taste the countryside (KALL)
  Utveckling av struktur och koncept för försäljning och distribution av varor från landsbygdsföretag till slutkund - 20 000 kr
 • Ulricehamnbsbydens Ridklubb
  Utveckling av ridning för funktionshindrade samt säkerhetsutrustning - 130 000 kr
 • Hanna Bengtsson
  Inköp av en Ice WISP till Ishallen för barn och ungdomar med funktionsvariationer - 33 000 kr
 • Varnums Hembygdsförening
  Utveckling av kulturella möten mellan olika generationer - 50 000 kr
 • NUAB och Företagarna
  Företags aktiva styrelsearbete - utbildning Rätt Fokus - 3 850 kr/deltagare, max 115 300 kr

 

Beviljade bidrag tidigare år