Hoppa till textinnehållet
Aktivt val

Frågor och svar om Ulricaakuten

Läs gärna igenom Frågor och svar innan du ansöker om stöd från Ulricaaktuen.
Här finns mer information om hur det fungerar.

 • Coronavirusets framfart gör att vi står inför en svår samhällsutmaning som kräver att vi hjälps åt på alla plan. Vi vet att det finns en massa goda idéer ute bland människor, föreningar och organisationer i Ulricehamn - idéer som om de blir verklighet, kan göra en positiv skillnad för någon annan i dessa svåra tider.

   

  Ulricehamns Sparbank har via Sparbanksfonden Ulrica möjlighet att investera stora delar av sitt tidigare överskott i projekt och framtidssatsningar i Ulricehamnsbygden. Nu inför banken genom Ulricafonden något vi kallar Ulricaakuten, ett ekonomiskt stöd för att ge kraft till initiativ som stärker gemenskap och underlättar för de som drabbas hårt i spåren av coronaviruset.

 • www.ulricehamnssparbank.se/ulricaakuten där det även finns mer information.

 • Sparbankssfonden Ulrica har avsatt 1 miljon kronor till detta ändamålet och hoppas att få många in många bra idéer och ansökningar under det kommande veckorna. 

 • Vi ser gärna en bred variation på projekt som beviljas och vet att mindre projekt också kan betyda mycket för den som får stöd i svåra tider. Vi vill inte begränsa beloppet för då kanske vi missar goda idéer.

 • Stödet riktar sig främst till föreningar och organisationer i bankens verksamhetsområde som kan erbjuda andra hjälp eller aktivering i vardagen. Är ni inte en förening eller organisation men har en superbra idé ändå som ni skulle kunna genomföra, ansök, så hör vi av oss. 

   

  Har du en god idé som kan göra en positiv skillnad men är ingen förening? Är ni en förening som gärna vill hjälpa till men vet inte hur? Dela idéer eller efterlys idéer under hashtag #ulricaakuten i sociala medier. Vi kan alla hjälpas åt för att förverkliga idéer!

   

  Sparbanksfonden Ulrica lämnar inte bidrag till löpande verksamhet och driftskostnader, ändamål som normalt finansieras med kommunala/ regionala/ statliga medel, partipolitiska organisationer/trossamfund/religiös/politisk verksamhet eller privat finansiering.

 • Nej inte alls, vi har en framtid efter coronaviruset också, och den är viktigare än någonsin.
  Den ordinarie ansökningsprocessen fortgår som vanligt. Mer information kring den ordinarie ansökningsprocessen finns på ulricehamnssparbank.se/ulricafonden

 • Stödet riktar sig till föreningar och organisationer i hela vårt verksamhetsområde som kan erbjuda andra hjälp eller aktivering i vardagen.

   

  Har du en god idé som kan göra en positiv skillnad men är ingen förening? Är ni en förening som gärna vill hjälpa till men vet inte hur? Dela idéer eller efterlys idéer under hashtag #ulricaakuten i sociala medier. Vi kan alla hjälpas åt för att förverkliga idéer!


  Sparbanksfonden Ulrica lämnar inte bidrag till löpande verksamhet och driftskostnader, ändamål som normalt finansieras med kommunala/ regionala/ statliga medel, partipolitiska organisationer/trossamfund/religiös/politisk verksamhet eller privat finansiering.

 • Sparbanksfonden Ulrica kontaktar dig inom en vecka från det att du ansökte.

 • Du kommer att få besked från Sparbanksfonden Ulrica och får då mer information om de uppgifter som ska kompletteras.

   

  När projektet är avslutat ska slutredovisning av hur beviljade medel använts skickas in till fonden.

  Om projektet inte fullföljs kan krav på återbetalning komma att ställas.

   

  Om kostnaden för projektet understiger budget ska medel som inte förbrukats återbetalas till fonden.

   

  Du får gärna också dela med dig i sociala medier att du får stöd från Ulrica-akuten med hashtag #ulricaakuten

 • Beviljade bidrag kommer att publiceras på ulricehamnssparbank.se och i våra sociala mediekanaler.