SPAX Nu är en återbetalningsskyddad placeringsform där du får del av underliggande marknads utveckling till en begränsad risk. Bevis Nu kan, beroende på strukturen, ge avkastningspotential både vid stigande, fallande eller stillastående underliggande marknad. Egenskaper för en placering som kan passa både företaget, inom pensionssparandet eller för privatpersonen bakom företaget. 

Läs mer om strukturerade produkter och hitta information om utestående produkter via länken nedan.

Strukturerade produkter