Hoppa till textinnehållet

Juridiska tjänster för företag

Business people, walking, talking, having coffee.

En stor del av din vardag som företagare handlar på olika sätt om juridik. Från det att du startar ditt företag till den dag du kanske vill lämna över till nästa generation.

 

Vi samarbetar med Wesslau och Söderqvist Advokatbyrå och kan tillsammans hjälpa dig med det du behöver hjälp med.

Hur vill du ha hjälp?

Många beslut som rör juridik är kanske enkla och vardagliga och kan hanteras rutinmässigt i företaget. Men i många av ett företags olika skeenden, uppbyggnad, expansion, generationsskiften t e x kan det handla om mer komplicerade beslut om stora värden och av stor betydelse för företaget. Då bör man alltid ta hjälp av expertis. Du kan bl a få hjälp med:

Situationer när du kan behöva juridisk hjälp

Driva företag ihop med andra

Om du har företag ihop med andra kan du skriva ett kompanjonsavtal som reglerar vad som händer med ditt företag om det händer delägarna något, till exempel vid skilsmässa eller dödsfall.

Ta in eller vara konsult

För företag som använder konsulter är det viktigt för både dig och konsulten att skriva konsultavtal som reglerar upppdragets omfattning, ersättning och deadlines.

Skydda företagshemligheter

Vid anställning av nyckelpersoner i mindre företag är det av stor vikt att anställningsavtal blir korrekt utformade och att eventuella sekretessavtal upprättas.

 1. Arrendeavtal

  Ett avtal om anläggningsarrende uppkommer genom att en jordägare och en arrendator ingår ett skriftligt avtal.

 2. Servitutsavtal

  Ett servitut är ett avtal rörande två fastigheter, där den ena fastigheten på ett eller annat vis ges nyttjanderätt av den andra fastigheten.

 3. Aktieägar-/Kompanjonsavtal

  Ett avtal där delägarna bestämmer alltifrån hur bolagets vinst ska fördelas mellan delägarna till hur en delägare har rätt att sälja sina andelar och skyldigheter att inte bedriva konkurrerande verksamhet med bolaget mm. 

 4. Överlåtelseavtal

  Ett avtal som ska upprättas när en egendom ska byta ägare.

Boka tid?

Hör av dig till oss så tittar vi på hur vi kan hjälpa dig. Efter kontakt med oss så bokar vi en tid med Wesslau och Söderqvist så träffar du deras representant för ett rådgivande möte. De finns på banken regelbundet.

Kostnad för juridiska tjänster debiteras enligt prislista (mer information vid bokning). 

Har du frågor?

Hör av dig till oss så tittar vi på hur vi kan hjälpa dig. Maila, ring eller kom in på vårat kontor.