Vi ger tillbaka

En Sparbank har alltså möjligheten att låta en del av vinsten gå tillbaka till kunderna - och till lokala projekt som bygdens invånare har nytta av. 

Detta gör vi genom vår Sparbanksfond Ulrica, som alla kan söka bidrag ifrån.