Allt fler koncerner lägger ett ökat fokus på balansräkning och kassaflöden i sin koncernekonomistyrning. Med netting kan ni nå effektivitetsvinster och besparingar i hanteringen av interna mellanhavanden.

Vi kan erbjuda en lösning för såväl nationell som multinationell netting av koncerninterna mellanhavanden. Flexibel import erbjuds från kund- och/eller leverantörsreskontra i koncernens ERP-system och ekonomisystem. Resulterande nettobetalningar kan med enkelhet exporteras till betalningssystem. Stöd finns i betalningsdriven, fakturadriven eller avstämningsbaserad process. Nettingen kan baseras på befintliga fakturor eller på summerat totalbelopp per enhet.