De flesta av våra inlösenkunder med kortinlösen terminal har nu fått sina terminaler uppdaterade för att kunna ta emot kort ifrån världens största kortvarumärke UnionPay. Nya kunder får acceptansen automatiskt vid terminalleverans.

Vårt inlösenavtal (Kortinlösen terminal) är uppdaterat med kortacceptansen och korttransaktionen prissätts som ett internationellt kort.

Frågor om din terminal hänvisar vi till din terminalleverantör. Om du har frågor gällande inlösenavtalet eller kortacceptansen, kontakta Swedbank Pay support för mer information.