• Inom direktivet finns bland annat ett regelverk och en ny teknisk standard,RTS, vars syfte är att minska bedrägerier.
  • För kortköp är den viktigaste delen krav på starkare autentisering/identifiering (Strong Customer Authentication, SCA) vid kortköp.
  • Regelverket för stark kundautentisering (SCA) och den nya tekniska standarden (RTS) träder i kraft den 14 september 2019.
  • Regelverket är obligatoriskt enligt lag och omfattar kortutgivare och kortinlösare men påverkar även dig som tar betalt med kort.