Har du mellan 1-6 miljoner korttransaktioner/år eller 20 000 - 1 miljon korttransaktioner/år inom e-handel?

Specifika krav gäller för dig och du kommer vid behov att bli kontaktad av oss. Tillsammans ser vi till att ni följer kraven för PCI.

Har du mindre än 1 miljon korttransaktioner/år eller mindre än 20 000 korttransaktioner/år inom e-handel?

För att hjälpa dig att uppfylla kraven enligt PCI har vi ett samarbete med SecureTrust, en godkänd QSA (Qualified Security Assessor). Vi har ett ramavtal med SecureTrust som erbjuder dig förmånliga priser och PCI verktyget SecureTrust PCI Manager, ett webbaserat verktyg som innehåller allt du behöver för att bli validerad enligt PCI.

Processen sker i följande steg:

  1. Gå in på pci.securetrust.com/swedbank
  2. Klicka på "Get started!"
  3. Du betalar med kort i portalen och kan sätta igång med din PCI-process omgående.

 

Det här ingår i PCI erbjudandet:

  • PCI Frågeformulär – Du börjar med att fylla i ditt frågeformulär i SecureTrust PCI Manager .
  • Sårbarhetsskanning (om du valt detta) – Du bokar tid i portalen för månadsvisa sårbarhetsskanningar av dina externa IP-adresser.
  • Rapporter – Portalen presenterar rapporter för PCI frågeformulär och sårbarhetsskanningen med eventuella åtgärder.
  • Åtgärdsstöd – I de fall du står inför åtgärd för att bli godkänd enligt PCI DSS kommer du att få åtgärdsförslag.
  • Support – Du får tillgång till SecureTrust engelskspråkiga support på telefon +46(0)77-575 77 00 alternativt e-post alla dagar i veckan dygnet runt. Det finns även FAQs tillgängliga i PCI Manager

När du blivit godkänd enligt PCI får du ett intyg, "Attestation of Compliance", via PCI Manager. Du får även tillgång till PCI-certifikat som du exempelvis kan lägga på din hemsida.