Engagemangsbeskedet skickas per automatik i samband med ditt bokslutsdatum till internetbanken. I internetbanken hittar du det under dokumenttyp Årsbesked och kontrolluppgifter och det sparas i 18 månader.

  •  Nytt för 2023 är att Swedbank Hypotek är inkluderat i det automatiskt utskickade Engagemangsbeskedet.
  • Som komplettering till det automatisk utskickade engagemangsbeskedet skickas årsbesked för fonder, försäkringar och värdepapper till internetbanken eller via brev, beroende på vad du valt, och levereras senast under februari. Autoplan skickar årsbeskedet till uppgiven e-postadress under januari.
  • Saknar du internetbanken skickas engagemangsbeskedet och övriga årsbesked per post.

Beställning av ett extra engagemangsbesked

I internetbanken kan du beställa en kopia på ett gammalt engagemangsbesked samt engagemangsbesked på avvikande bokslutsdatum. Du gör beställningen under Företagets tjänster > Översikt > Beställ nya tjänster. Välj per datum och leveransadress (engagemangsbesked kan skickas direkt till revisorn). När det är klart skickas det via posten. 

Så här tar din revisor enklast del av engagemangsbeskedet

Du kan själv ge din revisor behörighet att både beställa och ta del av engagemangsbeskedet i internetbanken. Om du behöver beställa ett extra engagemangsbesked kan du i internetbanken välja att detta skickas direkt till revisorn.