Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Vårt samhällsengagemang

Ränteswap

Med en ränteswap kan ni ändra ränterisken i ett lån/låneportfölj eller i en placering/placeringsportfölj för att anpassa räntebindningstiden till nya marknadsförutsättningar.

Varför ränteswap?

  • Effektiv och flexibel skuld/tillgångshantering
  • Möjlighet att förändra företagets ränterisk
  • Anpassa räntebindningstiden till nya marknadsförutsättningar

Swaption

Med en swaption reducerar du företagets ränterisk i ett lån eller en placering genom att få rätten att ändra rörlig ränta till fast eller tvärtom vid ett framtida datum.

Varför swaption?

  • Säkerställ att ert resultat inte minskas av en framtida förändring i marknadsräntan
  • Möjlighet att förändra företagets ränterisk i ett lån eller en placering
  • Ger rätten, men inte skyldigheten, att ändra rörlig ränta till fast eller tvärtom vid ett framtida datum

Fler sätt att hantera ränterisker