Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Vårt samhällsengagemang

Fullständig prislista för Värdepapperstjänst Bas, utgått

   

Sverige

 

Aktier

 

Stockholmsbörsen & First North

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,09 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Belopp>1 mkr: 0,30 %
Via rådgivare minimicourtage 212 kr
   

NGM och Nordic MTF

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,09 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 212 kr

 

 

Aktietorget

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,09 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 212 kr
   

Externa listan

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,09 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
  Ungdomserbjudande till kunder som ännu inte fyllt 25 år. 1 kr i courtage vid onlinehandel för (marknaderna i Sverige, USA, Finland, Danmark, Norge och Baltikum) upp till 100 000 kr i ordervärde och/eller depåvärde. Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer utgår ordinarie courtage.
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 212 kr
   

Teckningsrätter

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,09 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 22 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 22 kr
   

Certifikat, Warranter och Räntebevis

 

Räntebevis

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 162 kr

 

 

Certifikat

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,09 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 162 kr
   

Certifikat emitterade av Swedbank

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,09 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 19 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 150 kr
   

Warranter

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,09 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 212 kr
   

Strukturerade produkter

 

Noterade på börs/marknadsplats

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage 0,09 %
Mobil- och internetbank minimicourtage 99 kr
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Belopp>1 mkr: 0,30 %
Via rådgivare minimicourtage 212 kr
   

Teckna i nyemission

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Strukturerade produkter
Mobil- och internetbank minimicourtage Strukturerade produkter
Via rådgivare rörligt courtage Strukturerade produkter
Via rådgivare minimicourtage Strukturerade produkter
   

Premieobligationer

 

Noterade på börs/marknadsplats

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Via rådgivare minimicourtage 162 kr

Teckna i nyemission

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage Prospekt
Mobil- och internetbank minimicourtage Prospekt
Via rådgivare rörligt courtage Prospekt
Via rådgivare minimicourtage Prospekt
   

Obligationer SOX och NDX

 

Noterade på börs/marknadsplats

 
Via rådgivare rörligt courtage 0,50 %
Belopp>1 mkr: 0,30 %
Via rådgivare minimicourtage 212 kr
   

Blankning, aktielån

-
   

Optioner och terminer

 

Aktieoptioner

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage -
Mobil- och internetbank minimicourtage -
Via rådgivare rörligt courtage -
Via rådgivare minimicourtage -
Optionslösen -
Clearingavgift -
Vid lösen -
   

Indexoptioner

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage -
Mobil- och internetbank minimicourtage -
Via rådgivare rörligt courtage -
Via rådgivare minimicourtage -
Clearingavgift index -
Vid lösen -
   

Aktieterminer

 
Via rådgivare rörligt courtage -
Via rådgivare minimicourtage -
Clearingavgift -
Vid lösen -
   

Indexterminer

 
Via rådgivare rörligt courtage -
Via rådgivare minimicourtage -
Clearingavgift index -
Vid lösen -
   

Utländska värdepapper

 

Finland, Norge, Danmark

 

Aktier

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage -
Mobil- och internetbank minimicourtage -
Via rådgivare rörligt courtage -
Via rådgivare minimicourtage -

 

 

USA

 
Mobil- och internetbank rörligt courtage -
Mobil- och internetbank minimicourtage -
Via rådgivare rörligt courtage -
Via rådgivare minimicourtage -
   

Övriga utländska aktier

 
Via rådgivare rörligt courtage -
Via rådgivare minimicourtage -

 

 

Administration

 
Avräkningsnota per post 0 kr
Konvertering av finansiellt instrument 2 000 kr
Värdeintyg 200 kr
Historiska affärsnotor  
Deklarationsstöd Mobil- och internetbank 0 kr
Analys Mobil- och internetbank (Swedbanks analytiker) 0 kr
   

Värdepappersflytt

 
Flytt från Swedbank (svenska) 0 – 60 kr
Flytt från Swedbank (utländska)  
Avgift för annullering av order och/eller makulering av avslut i samband med otillåten orderläggning eller handel, t ex mellan kundens egna konton och depåer. 699 kr
(Handel mellan egna depåer och konton är enligt lag förbjuden (även via fullmakt). Stockholmsbörsen tar ut en straffavgift för att hantera denna typ av otillåtna avslut.)  
   

Tilläggstjänster

 

Självuppdaterande realtidskurser

 

Privatpersoner

 
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 50 kr/30 dagar
Oslo (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 120 kr/30 dagar
USA (utan orderdjup) 15 kr/30 dagar
Optioner och terminer (utan orderdjup) 10 kr/30 dagar

Företag

 
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors (med orderdjup) 530 kr/30 dagar
Oslo (med orderdjup) 325 kr/30 dagar
Optioner och terminer (med orderdjup)  
   

Bevakningar

 

Avslut

 
Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

TriggerStopLoss

 
Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

Marknadskurser

 
Pushnotis 0 kr
e-post 0 kr

Analyser

 
Pushnotis 0 kr

TV-sändningar

 
Pushnotis 0 kr