Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Vårt samhällsengagemang

Då ska du som företagare ha koll på juridik

Om du anställer personal eller startar företag tillsammans med någon behöver du ha koll på juridiken. Skriftliga avtal innebär trygghet, minskar risken för tvister och fungerar som en manual för samarbetet. Läs mer om det viktigaste att ha koll på i olika situationer.

Woman flipping through a sheet of paper

Checklista - då behöver du ha koll på juridiken

Som företagare upplever man ofta att man är överens med sina kunder, leverantör eller kompanjoner – eller att man känner dem väl – och ofta slarvas det med att skrivas avtal av den anledningen. När något sedan händer och det visar sig att man har olika uppfattningar om vad som ska gälla är det som bäddat för en konflikt. Ett skriftliga avtal fyller flera viktiga syften. Det innebär en trygghet, minskar risken för tvister och fungerar som en manual för samarbetet.

När du startar företag tillsammans med någon annan

Skaffa ett kompanjon- eller aktieägaravtal. Där kan ni till exempel reglera frågor som ansvar och ersättning, hur vinsten ska fördelas, hur styrelsen ska tillsättas och vad som ska gälla om någon vill sälja sin del av bolaget. Avtalet bör också säkerställa att ni har samma vision om och syn på hur företaget ska utvecklas.

När du anställer personal

Utan ett anställningsavtal räknas den anställda enligt huvudregeln alltid som tillsvidareanställd, det vill säga fast anställd. Med ett anställningsavtal blir det tydligt att du och arbetstagaren är överens om vad som gäller.

När du anlitar konsulter

Se till att ha ett heltäckande konsultavtal som reglerar sådant som uppdragets omfattning, ersättning och deadlines.

När du vill skydda företagsintern information

Det finns många situationer när du kan behöva dela med dig av företagsintern information eller företagsidéer. Ett sekretessavtal skyddar dig mot att känslig information sprids vidare.

När du hanterar personuppgifter

De flesta företag hanterar personuppgifter och måste därför förhålla sig till GDPR. Det innebär bland annat att du bör ha en integritetspolicy som informerar om hur och i vilket syfte personuppgifter samlas in och hanteras.

När du är redo att skriva på …

Ibland är det svårt att få hela innebörden i ett avtal klar för sig, särskilt om man har att göra med större aktörer. Då kan det vara bra att låta en jurist gå igenom avtalet för att tydliggöra riskerna och de konsekvenser avtalet kan få.

Varför behövs alla avtal?

Titta på Fråga Swedbank

Hur ser jag till att jag har rätt juridiska avtal och dokument på plats? Och hur kan jag skapa en tryggare pensionsekonomi för mig själv som företagare och för mina anställda och min familj?

Behöver du hjälp med juridiken?

Vi kan hjälpa dig med till exempel aktieägaravtal, konsultavtal och anställningsavtal.

Andra läser också om

  • Vad händer med företaget om du skiljer dig?

    Coronapandemin slår hårt mot mycket. Nära relationer är tyvärr inget undantag. Under juli 2020 ökade antalet skilsmässor i Sverige med 18 procent, jämfört med de senaste fem åren. För dig som driver företag kan en skilsmässa bli extra besvärlig, om du inte har tänkt efter före.

    Vad händer med företaget om du skiljer dig?
  • Så gör du när kunden inte betalar

    Händer det att dina kunder inte betalar? Uteblivna betalningar kan få jobbiga konsekvenser, så se till att ha en plan i skrivbordslådan om det händer. Här får du hjälp på vägen.

    Tips - så får du betalt i tid