Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Vårt samhällsengagemang

Skogs- och lantbruksbarometrar

A meeting in the forest

Lantbruksbarometern våren 2023: Investeringsvilja på bottennivå – hotar lantbrukets framtid

Insikter från Lantbruksbarometern

  • Samtliga fyra stora produktionsgrenar upplever en förbättrad lönsamhet jämfört med för ett år sedan.
    38 procent tror på en ganska eller mycket god lönsamhet om ett år, vilket är en högre andel än i fjol då motsvarande index var 26 procent. Totalt sett är det dock en försämring jämfört med den nu upplevda lönsamheten.
  • Effektivisering av nuvarande verksamhet, ökat samarbete med andra och mer arbete utanför företaget är åtgärder många lantbrukare planerar för att förbättra sin lönsamhet.
  • 50 procent av lantbrukarna uppger att de har investerat i byggnader och maskiner under 2022, motsvarande siffra under 2021 var 53 procent.
  • 7 procent av lantbrukarna uppger att de har investerat i djurstallar under 2022, vilket är historiskt lågt. I fjol svarade 10 procent att de investerat i djurstallar.
  • Svenska lantbrukare ser potential i att satsa på energi, både för eget bruk och till försäljning. Solenergi är det energislag som flest vill utveckla.
    98 procent av lantbrukarna uppger att de trivs med sitt yrke.

Här kan du ta del av de senaste årens skogs- och lantbruksbarometrar