Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Ledning

Sparbankens ledning hanterar de övergripande frågorna som rör bankens dagliga drift.

Man tittar in i kameran och ler

Tony Wilgotson

vVD, chef Administration

Man tittar in i kameran och ler

Martin Widfeldt

chef Företagsmarknad

Man tittar in i kameran och ler

Mikael Löwengren

chef Privatmarknad

Woman looking in the camera

Hanna Johansson

chef Hållbarhet, Kommunikation och Affärsutveckling

(Föräldraledig)

Man tittar in i kameran och ler

Daniel Sarebrink

Kreditchef