-  Det är en alldeles för bra, central yta som stått öde i 25 år. Inom några år kommer platsen att sprudla av aktivitet och stärka Ulricehamns kommuns attraktionskraft, säger Mikael Levander projektadministratör.

Tanken är att Friidrottsbanorna kommer göra det möjligt att utöva samtliga friidrottsgrenar och därmed kommer friidrottsklubben utvecklas positivt med många fler medlemmar i olika åldersgrupper. Även andra föreningar kommer att kunna använda anläggningen för exempelvis löpträning.

- En oerhört positiv sak som friidrottsbanorna för med sig är att alla skolor runt omkring nu får möjlighet att träna friidrott på idrottslektionerna. Kopplingen till Lassalyckan ska inte heller glömmas bort. Det här är ett tillsammansprojekt, där föreningslivet, näringslivet och kommunen arbetar ihop för att förverkliga idén om friidrottsbanor på Tingsholms grusplan, förklarar Mikael.

Vad händer härnäst?
- Vi har precis erhållit 300 000 kr till en förstudie från Leader Sjuhärad. Nu ska vi undersöka möjligheten att bygga friidrottsbanor på platsen, vad som ryms inom ytan och utreda de delar som vi behöver få svar på. I förstudien kommer vi att ta fram ritningar, göra en geoteknisk undersökning av marken, ta fram kalkyler på både bygget och driften samt ha möten med olika föreningar, organisationer, kommunen och personer som kan tänka sig att komma nyttja anläggningen.

Ulricehamns Sparbank har genom Ulricafonden beslutat att gå in med 3,7 miljoner kronor för att bidra till att friidrottsbanor i Ulricehamn ska bli möjligt. Vad betyder bidraget från Ulricafonden?
- Bidraget från Ulricafonden betyder oerhört mycket. Det är en viktig grundplåt i projektet. Bidraget har varit en viktig accelerator i projektet och att Sparbanksfonden Ulrica också tror på idén stärker oss ytterligare i vår strävan att förverkliga idén om friidrottsbanor i Ulricehamn.

Läs mer om Ulricehamns Friidrottsklubb (Facebook)