Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Veckopengens dag – 28 oktober

Girl pays for bun at a café

Veckopengens dag startades av oss sparbanker och Swedbank för att påminna om hur viktigt det är att lära barn om pengar.

Varför är veckopengen så viktig?

Vi vet att barn som lär sig om pengar har större chans att få en sund och hållbar ekonomi som vuxna. Veckopeng och månadspeng ger möjlighet att få börja träna på att hushålla med begränsade resurser och lära sig förstå pengars värde. Och kanske undvika en och annan fallgrop. 

Källa: Kantar Sifo, februari 2021

Hur mycket ger andra?

I 7-9 års åldern är det vanligast med veckopeng. En 7-åring får motsvarande runt 100 kronor per månad. I 10-årsåldern går de flesta över till månadspeng. Vid 13 år får många 300 kronor i månaden. Från 16-årsåldern får många hela eller delar av studiebidraget. 

Vanlig veckopeng i olika åldrar
Ålder Månadspeng
7-8 100
9-10 100
11-12 200
13 300
14 350
15 500
16 1 100
17 1 200
18 1 250

I tioårsåldern går många över från veckopeng till månadspeng

Two girls pays for a bun

Lyckoslanten – barnens egen ekonomitidning

Lyckoslanten och Spara & Slösa har i många år inspirerat barn till ekonomiskt hållbart tänkande med frågor som: Vad är privatekonomi? Hur når jag mina drömmar? Vad vill jag förändra i mitt liv - och i samhället?

Tre sorters månadspeng - vad passar er familj?

 • Liten veckopeng för småköp

  Barnet får ganska låg veckopeng för småköp, men slipper betala för större saker som bio, kläder och fika. Passar ofta yngre barn som just har börjat få veckopeng och som ska träna på att hantera den.

 • Baspeng med chans till extrapengar

  Barnet får en baspeng, med chans till mer pengar genom att hjälpa till hemma. Kanske städa badrummet, passa småsyskon eller laga mat. Passar många barn i mellanstadieåldern.

 • Hög månadspeng och egen ekonomi

  Barnet får en ganska hög månadspeng, och får själv betala för till exempel kläder, fika, mobilappar. Passar ofta lite äldre barn som vill träna på att sköta sin egen ekonomi. Ett bra sätt att lära sig vad man själv kostar!

7 tips till dig som ger veckopeng

 1. Kom överens om förväntningar

  Kom överens om vilka förväntningar som är kopplade till vecko- eller månadspengen och vad pengarna ska räcka till. Ska barnet till exempel göra en motprestation, som att hjälpa till hemma?
 2. Låt barnet ta ansvar

  Låt barnet ansvara för sina pengar själv så långt det går. Då lär sig barnet att hushålla med pengarna och förstå värdet av dem.

 3. Betala själv

  När barnet blir äldre: höj vecko- eller månadspengen och låt barnet själv betala för, som kläder, nöjen och spel.

 4. Spara pengar

  Uppmuntra gärna barnet att spara en del av sina pengar. Konkreta sparmål gör det roligare och enklare!

 5. Lära sig att pengarna tar slut

  Undvik gärna att ge mer pengar när vecko- eller månadspengen är slut. Då lär sig barnet att pengar tar slut.

 6. Anpassa regler och ansvar

  Tänk på att alla barn är olika. Anpassa regler och ansvar efter barnets mognad.

 7. Lärdomar

  Tillåt ditt barn att göra misstag – det lär man sig också av.

Om Veckopengens dag

Bakom initiativet står Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom och chefredaktör för tidningen Lyckoslanten. Han berättar lite om varför veckopeng och månadspeng är så viktigt och vad han hoppas att Veckopengens dag ska leda till.

Varför är det viktigt att ge barn vecko- eller månadspeng?

”Många barn växer upp med bristande kunskaper i privatekonomi. Kunskapsbristerna ökar risken för betalningsanmärkningar, överskuldsättning och en ökad stress över ekonomin. Att ge barnen en regelbunden veckopeng och månadspeng är ett bra sätt att lära barnen hushålla med begränsade resurser och förstå pengars värde och ett bra första steg på kunskapstrappan. I förlängningen handlar det om att öka barnens möjligheter att förverkliga sina drömmar och att kunna leva det liv de vill genom en sund och hållbar ekonomi."

Vad hoppas du att initiativet ska leda till?

"Jag hoppas att vi får en så stor uppslutning som möjligt kring vårt förslag att införa veckopengens dag att det blir en egen dag i kalendern. Att engagera sig genom att dela informationen till andra och prata där hemma är ett bra sätt att både visa skola, myndigheter, företag och andra föräldrar att det finns ett stort engagemang för en så viktig samhällsfråga som våra barns kunskaper i privatekonomi.”

Arturo Arques

Tips!

Skaffa banktjänster till barn 0-17 år


Detta och mycket mer ingår helt kostnadsfritt:

 • Ungdomskonto
 • Bankkort MasterCard ung
 • Swish

Föreläsningar om privatekonomi


Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar om privatekonomi för skolor och föreningar över hela landet.