Bankledning:

Melker Ström; VD
Tel: 0321 - 296 01;
Tony Wilgotson; vVD, chef Administration
Tel: 0321 - 296 52;
Martin Widfeldt; chef Företagsmarknad
Tel: 0321 - 296 77;
Mikael Löwengren; chef Privatmarknad
Tel: 0321 - 296 49; 
Hanna Johansson; chef Hållbarhet, Kommunikation och Affärsutveckling

Tel: 0321 - 296 07;
Daniel Sarebrink; Kreditchef
Tel: 0321 - 296 04;