Att vara medlåntagare tillsammans med sitt barn innebär att du har ett solidariskt betalningsansvar mot banken när det gäller att betala räntor och amorteringar. Hur ränteavdragen ska fördelas behöver ni komma överens om. Om ditt barn inte betalar kan banken kräva dig som är medlåntagare på hela summan.

Att vara medlåntagare tillsammans med ditt barn påverkar också dina egna framtida lånemöjligheter. Har du egna bolån kan det påverka din framtida amortering om du höjer dina bolån.

Utöver att bli medlåntagare så finns det andra lösningar att hjälpa ditt barn. Varje familjesituation är unik, kontakta oss för att se hur bästa lösningen skulle se ut just för er.