Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Framtidsfullmakt - fullmakt för framtiden

En man berättar något för de andra vid middagsbordet

Vad händer om du inte längre kan fatta egna beslut? Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Fullmakten är ett bra alternativ till en god man. Du kan upprätta fullmakten med hjälp av våra jurister. 

Observera att tillgång till fullmaktsgivarens personliga koder och säkerhetsdosor inte kan omfattas av fullmakten.

Upprätta en framtidsfullmakt

Boka tid med en av våra jurister

Vill du få hjälp att upprätta en framtidsfullmakt?  Boka tid hos en av våra jurister så hjälper vi dig. 

Varför framtidsfullmakt?

1. En trygg framtid

När åldern tagit ut sin rätt eller om en olycka inträffar, kan det vara för sent. Genom att skriva en framtidsfullmakt tar du kontroll över din framtid och undviker du risken att det utses en slumpmässigt utvald god man. Du kan istället själv välja någon du litar på, till exempel en nära vän eller anhörig.

2. Underlättar för familjen

Om du inte längre kan fatta egna beslut kan det ta tid innan en en god man eller förvaltare har utsetts. Under denna tid står anhöriga ofta utan rättsliga möjligheter att hjälpa dig, förutom genom de begränsade möjligheterna som finns i lag om anhörigbehörighet. Därför kan framtidsfullmakten innebära en trygghet även för dina anhöriga. Då vet de direkt - om du blir beslutsoförmögen - vem eller vilka som har ansvar för dina personliga och ekonomiska intressen. Behovet av en god man eller förvaltare upphör ofta helt.

3. En extra trygghet

En vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet om den som givit fullmakten (fullmaktsgivaren) har tappat sin förmåga att fatta självständiga beslut. Något som exempelvis kan inträffa vid demens. Därför är det klokt att gardera sig med en framtidsfullmakt, som börjar gälla när du inte längre är kapabel att fatta beslut.

Frågor och svar om framtidsfullmakt

Mer information

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta någon av våra jurister (se ovan). Du kan även läsa mer om framtidsfullmakt på Bankföreningens webbplats.

Framtidsfullmakt - Bankföreningens information (swedishbankers.se)