Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Efter ett köp – aktivera notiser för valutaväxling

När du har handlat eller gjort ett uttag med ditt kort i ett EES-land* kan du aktivera notiser i appen eller internetbanken med information relaterad till valutaväxlingsavgiften.

För kortköp och uttag i valutor som ingår i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, kan du välja att få en notis vid varje valutaväxlingstillfälle. Notisen visar valutaväxlingspåslaget i kronor och procent, och även som en procentsats i förhållande till Europeiska Centralbankens aktuella referensväxelkurs.

Den slutgiltiga valutaväxlingskursen sätts när transaktionen behandlas, vilket kan vara några dagar efter att du använde kortet.

Du har möjlighet att få notiser som pushnotis eller som sms, och du kan när som helst avaktivera notiserna.

*EES-land = land som ingår i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Frågor och svar