Det är inte längre möjligt att beställa Kortkredit. Produkten upphör den 10 januari 2023 och efter det datumet går det inte att använda krediten.