Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Uttagsregler tjänstepension FTP

Kollektivavtalet FTP omfattar anställda i försäkringsbolag. Avtalet är uppdelat i två avdelningar: FTP1 och FTP2 (FTPK). Du har möjlighet att ändra utbetalningstiden enligt dessa villkor:

Uttagsregler FTP1

För all anställda som är födda 1972 eller senare

  • Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 65 års ålder.
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder. Då krävs pensioneringssyfte*.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad mellan 5-30 år eller så länge du lever.
  • Kortast utbetalningstid är fem år (som kortast tre år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder).
  • Pensionen kan betalas ut helt eller delvis, så kallat partiellt uttag (max tre delar)**. Varje deluttag måste uppfylla tidsbegränsningar enligt punkten tre ovan.

Uttagsregler FTP2 (FTPK)

För alla anställda som är födda 1971 eller tidigare

  • Gör du inget val betalas pensionen ut under fem år och vid 65 års ålder.
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder. Då krävs pensioneringssyfte*.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 2-30 år eller så länge du lever.
  • Pensionen kan betalas ut helt eller delvis, så kallat partiellt uttag (max tre delar)**. Varje deluttag måste uppfylla tidsbegränsningar enligt punkten tre ovan.

* Pensioneringssyfte innebär att du har för avsikt att lämna förvärvslivet för att pensionera dig eller att fortsätta att förvärvsarbeta endast till en liten del.

**Vid partiellt uttag före 65 år måste den försäkrade trappa ned arbetstiden i minst samma proportion som det partiella uttaget.

Återbetalningsskydd

Du kan ändra återbetalningsskydd genom att logga in hos din valcentral eller använda en blankett.