Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Arkiv - Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin

PMI sjönk till 52,5 i augusti: Lägsta nivån, hittills, under 2018

PMI-total sjönk till 52,5 i augusti från 57,4 i juli. Trots nedgången visar utfallet att utvecklingen i tillverkningsindustrin fortsatt är expansiv. Det största negativa bidraget lämnades av delindex för produktion, följt av delindex för orderingång. Även delindexen för sysselsättning och leveranstider bidrog negativt till PMI-total. Ett tremånaders glidande medelvärde sjönk för augusti till 54,7 från 55,8 i juli. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för augusti 2018

PMI steg till 57,4 i juli: En fortsatt expansiv utveckling

PMI-total steg till 57,4 i juli, vilket är 3,2 indexenheter högre än i juni. Utfallet vittnar om en fortsatt expansiv utveckling inom tillverkningsindustrin. Delindex för produktion bidrog klart tydligast till PMI-total, vilket följdes av delindexen för orderingång och sysselsättning. Delindex för leverantörernas leveranstider gav ett marginellt bidrag till PMI-total. Ett tre månaders glidande medelvärde för juli steg till 55,8 från 54,8 i juni. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för juli 2018

PMI sjönk till 54,2 i juni: Trots nedgång, en expansiv nivå

PMI-total sjönk till 54,2 i juni från 55,8 i maj. Utfallet stöder dock en fortsatt expansiv utveckling inom tillverkningsindustrin. Delindex för orderingången hade det största negativa bidraget till PMI-total, vilket följdes av produktion och sysselsättningen. Leverantörernas leveranstider bidrog positivt till PMI-total. Ett tre månaders glidande medelvärde för juni sjönk till 54,8, vilket är 0,6 indexenheter lägre än motsvarande medelvärde för maj. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för juni 2018

PMI steg till 55,8 i maj: PMI kvar på en expansiv nivå

PMI-total steg till 55,8 i maj från 54,5 i april. Därmed avslutade maj den sjunkande utvecklingen som var under de två senaste månaderna. PMI-total ligger därmed kvar på en expansiv nivå. Delindex för orderingången bidrog mest till ökningen följt av sysselsättningen. Även lager bidrog positivt till PMI-total medan leverantörernas leveranstider gav ett svagt negativt bidrag. Ett tre månaders glidande medelvärde för maj blev 55,4, vilket är 1,4 indexenheter lägre än föregående medelvärde. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för maj 2018

PMI sjönk till 54,5 i april: nedväxling från höga nivåer

PMI-total sjönk till 54,5 i april från 55,9 i mars. Det är andra månaden i rad som PMI-total sjönk, men utvecklingen i tillverkningsindustrin fortsätter vara i den expansiva zonen Delindex för orderingången bidrog mest till totala nedgången, följt av delindexen för produktion och leveranstider. Däremot bidrog lager och sysselsättning positivt till PMI. Ett tre månaders glidande medelvärde för april blev 56,8, vilket är 0,8 indexenheter lägre än föregående medelvärde. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för april 2018

PMI sjönk till 55,9 i mars: Fortsatt expansiv utveckling

PMI-total sjönk till 55,9 i mars, vilket är 4,0 indexenheter lägre än i februari. Trots nedgången visar utfallet på en fortsatt expansiv utveckling i tillverkningsindustrin. Delindex för produktion lämnade det största negativa bidraget till PMI-total, följt av delindexen för orderingång och sysselsättning. Ett tre månaders glidande medelvärde för PMI-total noterades på 57,6, vilket är 1,5 indexenheter lägre än i februari. Enskilda månadsutfall bör tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för mars 2018

PMI steg till 59,9 i februari: Utvecklingen fortsätter starkt

PMI-total steg till 59,9 i februari från 57,0 i januari och därmed ökade PMI-total med 2,9 indexenheter. Det höga utfallet visar på en fortsatt stark utveckling i tillverkningsindustrin. Delindex för orderingången bidrog mest till ökningen då det gav 2,0 indexenheter till PMI-total. Ett tre månaders glidande medelvärde för PMI-total sjönk med 1,1 indexenheter jämfört med januari. Enskilda månadsutfall tolkas med försiktighet.

Inköpschefsindex för februari 2018

PMI sjönk till 57,0 i januari: Trots nedgång; 2018 börjar starkt

PMI-total sjönk till 57,0 i januari. Det är 3,4 indexenheter lägre än i december, vilket innebär att det nya året inleder med en indexnedgång. Trots nedgången kvarstår indexet på en hög nivå. Delindexet för orderingången ger det största negativa bidraget till PMI-total med 2,3 indexenheter. Ett tre månaders glidande medelvärde för PMI-total sjönk med 0,8 indexenheter jämfört med december.

Inköpschefsindex för januari 2018

PMI sjönk till 60,4 i december: Trots nedgång; ett starkt avslut

PMI-total sjönk till 60,4 i december, vilket är 2,9 indexenheter lägre än i november. Indexet kvarstår dock på en hög nivå. Sysselsättningen registrerade det största negativa bidraget till PMI-total om 1,3 indexenheter, följt av delindex för orderingången som gav ett negativt bidrag om 0,7 indexenheter. Ett tre månaders glidande medelvärde för PMI-total sjönk 1,1 indexenheter jämfört med november.

Inköpschefsindex för december 2017

PMI steg till 63,3 i november: industrin går på högvarv

PMI-total steg till 63,3 i november, vilket är 4,0 indexenheter högre än i oktober och den tredje högsta noteringen för i år. Bidraget till PMI från orderingången på drygt två indexenheter var det största, följt av bidraget från delindex för produktion. Ett tre månaders glidande medelvärde steg med 2,9 indexenheter från oktober.

Inköpschefsindex för november 2017

PMI sjönk till 59,3 i oktober men kvarstår på en hög nivå

PMI-total sjönk till 59,3 i oktober, vilket är en minskning med 4,4 indexenheter jämfört med september som var den näst högsta nivån hittills i år. Delindex för orderingång bidrog mest till nedgången, följt av produktionen. Enskilda månadsutfall ska dock tolkas med försiktighet. Ett tre månaders glidande medelvärde för PMI-total sjönk med 0,4 indexenheter jämfört med september månads medelvärde.

Inköpschefsindex för oktober 2017

PMI steg till 63,7 i september – näst högsta nivån hittills under 2017

PMI-total steg med 9,0 indexenheter och noterades till 63,7 i september jämfört med 54,7 i augusti, vilket är den nästa högsta nivån hittills i år. Det var främst indexet för produktion som bidrog till uppgången, följt av orderingången. Enskilda månadsutfall ska dock tolkas med försiktighet. Ett tre månaders glidande medelvärde visar att PMI-total steg med 0,5 indexenheter i september till 59,6.

Inköpschefsindex för september 2017

PMI sjönk till 54,7 i augusti – lägsta nivån hittills under 2017

PMI-total föll 5,6 indexenheter och noterades på 54,7 i augusti jämfört med 60,3 i juli. Det var främst produktionen som bidrog till nedgången, följt av orderingången. Båda dessa bidrog negativt med mer än två indexenheter vardera. Samtliga delindex bidrog dock negativt. Även om enskilda månadsutfall ska tolkas med försiktighet noteras att utfallet för augusti månad är det lägsta som hittills registrerats under 2017.

Inköpschefsindex för augusti 2017

PMI sjönk till 60,4 i juli – nedväxling från en hög nivå

PMI-total föll med 1,9 indexenheter och noterades till 60,4 i juli jämfört med 62,3 i juni. Nedgången drevs främst av orderingången men flera delindex stod för negativa bidrag. PMI för industrin har, med undantag för maj, noterats över 60,0 sedan december ifjol.

Inköpschefsindex för juli 2017

PMI steg till 62,4 i juni – bred uppgång drivet av orderingång

PMI-total steg med 3,6 indexenheter och noterades till 62,4 i juni jämfört med 58,8 i maj. Även om utfallet för enskilda månader ska tolkas försiktigt var uppgången bred, där samtliga delindex i PMI bidrog positivt. Störst ökningar skedde för orderingång och produktion. Genomsnittet för andra kvartalet blev dock lägre jämfört med första kvartalet, en minskning med 1,6 indexenheter till 61,2.

Inköpschefsindex för juni 2017

PMI sjönk till 58,8 i maj – nedväxlingen fortsätter

PMI-total föll med 3,7 indexenheter och noterades till 58,8 i maj, en nedgång från 62,5 i april. Nedgången var bred då samtliga delindex i PMI bidrog negativt, med störst nedgångar för orderingång och sysselsättning. Enskilda månadsförändringar ska dock tolkas med viss försiktighet. Ett tre månaders glidande medelvärde för PMI fortsätter att befinna sig över 60-nivån i maj (62,2); en nedgång från 62,9 i april.

Inköpschefsindex för maj 2017

PMI sjönk till 62,5 i april – nedväxling från hög nivå

PMI-total föll med 2,7 indexenheter och noterades därmed till 62,5 i april, en nedgång från 65,2 i mars. Delindexen för orderingång och produktion sjönk och drog ned PMI medan indextalen för sysselsättning och leveranstider steg och gav ett positivt bidrag. Även om månatliga förändringar ska tas med viss försiktighet är den uppåtgående trenden i PMI tydlig med fortsatt uppgång i april jämfört med mars när ett tre månaders glidande medelvärde beräknas.

Inköpschefsindex för april 2017

PMI steg till 65,2 i mars – Industrin avslutar kv.1 på högvarv

PMI-total ökade med 4,3 indexenheter och noterades därmed på 65,2 i mars, en uppgång från 60,9 i februari. Samtliga delindex bidrog till uppgången i PMI där orderingång och produktion svarade för de största bidragen. Även om månatliga förändringar ska tas med viss försiktighet är den uppåtgående trenden i PMI tydlig och den visar på en allt starkare industrikonjunktur.

Inköpschefsindex för mars 2017

PMI föll till 60,9 i februari – Mycket starkt läge i industrin

PMI-total föll med 1,1 indexenheter och noterades därmed på 60,9 i februari, ner från 62,0 i januari. Delindex för produktion och sysselsättning bidrog till nedgången av PMI-total under månaden. Alla delindex förutom lager noterades dock på nivåer överstigande 59,0.

Inköpschefsindex för februari 2017

PMI steg till 62,0 i januari – Industrin inleder året starkt

PMI-total steg från 60,2 i december till 62,0 i januari och nådde därmed den högsta noteringen sedan hösten 2010. Delindex för produktion och sysselsättning gav de största bidragen till PMI-total. Alla delindex utom lager befinner sig över 60-strecket.

Inköpschefsindex för januari 2017

PMI steg till 60,1 i december – Produktionen avslutar på topp

PMI-total steg från 57,3 i november till 60,1 i december och nådde därmed för första gången över 60-strecket sedan 2011. Ett tremånaders genomsnitt på 58,6 för PMI-total visar på ett starkare fjärde kvartal jämfört med 53,7 för det tredje kvartalet.

Inköpschefsindex för december 2016

PMI föll till 57,3 i november – Medvinden mojnar något

PMI-total föll från 58,4 i oktober till 57,3 i november men höga nivåer i såväl huvud- som underindex indikerar en stark industrikonjunktur. Delindex för lager av inköpt material rekylerade uppåt, till 53,8 från 42,3 i oktober, och gav ett negativt bidrag om 1,2 indexenheter till PMI-total. Delindex för produktion låg kvar över 60-strecket men föll från 61,9 till 60,5 i november. Delindex för orderingång låg relativt stilla med en notering på 59,3 i november jämfört med 59,5 i oktober. Utfallen av enskilda månader bör dock tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för november 2016

PMI steg till 58,4 i oktober – Sysselsättningen ökar farten

PMI-total steg till 58,4 i oktober från 54,9 i september. Delindex för produktion steg med 4,6 indexenheter till 61,9. Månadens notering var den högsta på tre år. Delindex för sysselsättning steg till den högsta noteringen på runt fem år och noterades till 56,6 i oktober. Delindexen bidrog med 1,1 indexenheter vardera till PMI-total. Utfallen av enskilda månader bör dock tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för oktober 2016

PMI steg till 54,9 i september – En månad av återhämtning

PMI-total steg till 54,9 i september från 50,7 i augusti. Delindex för orderingång var det främsta dragloket med en uppgång på 9,1 indexenheter till 58,8. Även delindex för produktion förbättrades och noterades till 57,3 i september jämfört med 52,2 i augusti. Delindexen bidrog med 2,7 respektive 1,3 indexenheter till PMI-total. Utfallen av enskilda månader bör dock tolkas med viss försiktighet.

Inköpschefsindex för september 2016

PMI föll till 50,7 i augusti – Efterfrågan svalnar av

PMI-total noterades till 50,7 i augusti och föll därmed med 4,7 indexenheter från i juli. De främsta förklaringsfaktorerna bakom fallet var delindex för orderingång och produktion som bägge backade med 7,0 indexenheter under månaden. Delindex för orderingång noterades till 49,6 och produktion till 52,2 och svarade därmed för de största negativa bidragen till nedgången i PMI-total. Enskilda månader, inte minst under sommarmånaderna, bör dock tolkas med försiktighet.

Inköpschefsindex för augusti 2016

PMI steg till 55,4 i juli – Orderingången visar styrka

PMI-total noterades till 55,4 i juli och steg därmed med 2,5 indexenheter från juni. De främsta förklaringsfaktorerna bakom uppgången var delindex för orderingång och produktion vilka steg med 3,4 respektive 3,5 indexenheter under månaden.

Inköpschefsindex för juli 2016