Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Mål och metodik för Inköpschefsindex

Inköpschefsindex / Purchasing Managers' Index (PMI) - en av Sveriges snabbaste konjunkturindikator - framtages varje månad gemensamt av Silf och Swedbank Makroanalys.

Mål och metodik Silf/Swedbanks Inköpschefsindex (PMI)
Historik

Silf (dåvarande I&L) och Swedbank AB, publ, (dåvarande Sparbanken Sverige) gör den första gemensamma interna beräkningen av Inköpschefsindex för de fem ingående komponenterna i december 1994.

Exakt ett år senare offentliggjordes indextalet för första gången. Förebild för dåvarande ICI (numera PMI, Purchasing Manager Index) var NAPM-index - en av USA:s viktigaste och mest kända konjunkturindikatorer.

NAPM-index har funnits sedan 1931 och har under tiden döpts om till PMI (eller ISM-index).

Deltagare Omkring 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin.
Publicering Första vardagen i varje månad, kl 08:30.
Undersökningsperiod Jämförelse med föregående månad.
Sammansättning av PMI (%) 30% Orderingång (i det egna företaget)
25% Produktion (i det egna företaget)
20% Sysselsättning (i det egna företaget)
15% Leverantörernas leveranstider
10% Lager (inköpt material)
Övriga nyckeltal (ingår ej i PMI) - Orderingång export
- Orderingång hemma
- Orderstock
- Leverantörernas rå- och insatsvarupriser
- Import
- Planerad produktion närmaste halvåret
Mål - Snabb konjunkturindikator
- Enkel statistik och lätt tolkning
- Statistik med relativt korta publiceringsintervaller
- Ständig kontakt med välinformerad yrkesgrupp
Beräkning

Enligt s k diffusionsindex.

Positiva förändringar tas fram i procent för de fem delindexarna. Till detta tal adderas den procentuella andelen oförändrade svar multiplicerat med 0,5. Sedan viktas de olika delindexarna enligt ovan för att komma fram till totalindex.

Inköpschefsindex anger inga aktivitetsnivåer utan månadsvisa förändringar av industrikonjunkturen.

De säsongsrensade siffrorna redovisas i första hand.

"Break even"

Skiljelinjen mellan upp- och nedgång i industrikonjunkturen har - i linje med amerikansk praxis - fastställts 50.

Någon överdriven exakt tillämpning av denna gräns eller - neutrala tillväxtzon - bör dock inte göras. 49,7 eller 50,3 ger inte särskilt olikartade konjunktursignaler utifrån PMI-totalindex.