Person med enbart fondkonto

Sid 2 med förklaring

Sid 3 med förklaring

Person med flera olika sparprodukter

Sid 2 med försäkring

Sid 3 med förklaring

Sid 4 med förklaring