SBB har den 20 januari 2021 lämnat ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus. Aktieägarna i Offentliga Hus erbjuds att såsom betalning för varje aktie i Offentliga Hus erhålla antingen; ett kontantvederlag om 15,41 kronor (”Kontantvederlaget”) eller cirka 0,5 D-aktier i SBB (”Aktievederlaget”).

Acceptfrist: 16 mars 2021 – 13 april 2021 

Prospekt och erbjudandehandling
Anmälningssedel
Acceptance form
Läs mer om erbjudandet på SBBs hemsida