Utöver längtan efter livskvalitet och ett skönare klimat, kan en fastighet i utlandet ses som en alternativ placeringsform. Vill man lånefinansiera sin investering är det fördelaktigt med lån och säkerhet i samma fastighet. Det belastar inte övriga tillgångar och underlättar vid försäljning. 

Det uppstår heller ingen valutarisk mellan lån och tillgång då lånet utbetalas i euro. Via Ulricehamns Sparbank får du automatiskt en juridisk kontroll av fastigheten vilket tryggar framtida försäljning.