Grundförutsättningar

Exemplen över levnadskostnader visar hur ekonomin kan se ut för olika hushållstyper. Beräkningarna utgår från olika familjer med vanliga yrken och inkomster. Utgifterna baseras på Swedbanks beräkningar av nödvändiga levnadskostnader. Syftet med exemplen är att visa hur ekonomin kan se ut beroende på antal familjemedlemmar, antal inkomster och inkomsternas storlek.

Inga kostnader för bil ingår.

För information om hur mycket en bil kan kosta klicka på "Bilens kostnader" till höger på sidan.

Bostad

Hyreskostnaden avser varmhyra och är baserad på en genomsnittskostnad för studentrum i korridor. För boende i villa utgör bostadskostnaden kostnaden för lån. Lån ingår enbart i villafamiljen.

Mat

Matkostnaderna utgår från att barnen äter på förskolan respektive äter lunch i skolan och att vuxna tar med matlåda till arbetet. De utgår också ifrån låg fysisk aktivitet och stillasittande arbete. Kostnaden för barn är olika i olika åldrar och även olika mellan flickor och pojkar.

Kläder

Kostnaden för kläder utgår från en basgarderob av det som behövs under ett år. Kläderna inhandlas i butikskedjor tillgängliga över landet och avser inte märkeskläder. Kostnaden skiljer sig mellan åldrar och även mellan flickor och pojkar.

Hygien, fritid

I posten ”hygien, fritid” ingår kostnad för nödvändiga hygienartiklar, medicin, besök hos läkare, tandläkare och frisör. Även viss fritidsutrustning ingår.

Övrigt nödvändigt

Under ”övrigt nödvändigt” samlas utgifter för till exempel telefon, el, tv, försäkring, dagstidning, buss/tåg-kort, med mera.

”Kvar till”

Posten ”kvar till” ska räcka till mycket: bil, buffertsparande, glasögon, grupplivförsäkringar, gäster, hobbyer, nyanskaffningar till hemmet, nöjen, pensionssparande, presenter, reparationer och förbättringar, semester, studielån, veckopeng och så vidare.