Oändliga möjligheter, men också nya risker och utmaningar.