Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Ränta och valuta

Publikationerna på denna sida är inte oberoende investeringsanalys och är därmed att betrakta som marknadsföringsmaterial. De har sammanställts av personer inom sales och trading och ska ses som ett stöd för att få en syn på omvärlden och hur valuta- och räntemarknaderna påverkas.

Business woman on her way to a meeting

Våra publikationer

FX Morning Briefing

En genomgång av den kortsiktiga bilden på valutamarknaden. Fokus på de största valutorna, SEK och NOK och aktuella händelser på tillväxtmarknaderna.

FI View

Korta analyser på specifika valutor och teman.

FX Forecast

Valutaprognoser från bankens valutastrateger för de stora valutorna samt SEK och NOK och ett urval tillväxtvalutor.

FI Strategy Briefing

Analyspublikationer som främst riktar sig till institutionella investerare.

DerivatExtra

Analyspublikationer som riktar sig mot skuldförvaltare.

Mer information om ränta och valuta

Möt våra strateger